Запит на надання висловлення зацікавленості (Консультаційні послуги – індивідуальний консультант)

Україна

Позика № 8475-UA
Назва позики: «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
Впроваджувальна установа: Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації

Назва завдання: Консультант з інженерних робіт субпроекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей у Волинській області»
Номер завдання: 6.1.4

Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку Позику «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» № 8475-UA (далі – Позика) і має намір витратити частину цієї позики для оплати консультаційних послуг Консультанта з інженерних робіт субпроекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей у Волинській області».

Консультаційні послуги включають надання Замовнику консультаційних послуг з забезпечення впровадження будівельних компонентів відповідного субпроекту за Проектом.

Детальний перелік послуг наведено в Технічному завданні, що додається.

Впроваджувальна установа запрошує правомочних індивідуальних консультантів (Консультантів) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

Критерії для включення до «короткого списку» наступні:

Обов’язкові вимоги:

 • Університетська освіта (чи еквівалентна) у галузі будівництва;
 • 3-х річний досвід роботи на посаді виконавчого керівника (начальника групи) в інженерній сфері: будівельній експертизі проектів, нагляду за виконанням підрядних робіт (промислові та цивільні об’єкти), розробки проектно-кошторисної документації;
 • Знання українських законодавчих та нормативних актів у сфері будівництва;
 • Вільне володіння українською, робоча англійська мова;
 • Навички роботи з офісними додатками (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, MS Project);
 • Навички роботи із спеціалізованими проектно-кошторисними додатками;

Бажано:

• наявність досвіду роботи в проектах, що фінансуються міжнародними організаціями.

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 Керівництва з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.) («Керівництво із закупівлі послуг консультантів»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов’язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

Відбір кандидатів здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, що викладена в Керівництві із закупівлі послуг консультантів.

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 10:00 до 17:00.

Висловлення зацікавленості у вигляді резюме просимо направляти електронною поштою або подати особисто до 11 травня 2016 року включно за наступною адресою:

Назва: Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації.
Адреса: м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 5
До уваги: Нестеренко Ігор Вікторович – Консультант з закупівель
Тел.: (097) 9509407
Ел.пошта: volyn.wbproject@gmail.com

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на надання консультаційних послуг
на консультативні послуги (індивідуальний консультант) за посадою
“Консультант з інженерних робіт”
(пакет закупівель № 6.1.4)

 

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
Позика Світового банку № 8475-UA
Субпроект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей у Волинській області»

 1. Загальна інформація по Проекту Уряд України одержав позику Світового банку на фінансування проекту «Поліпшення здоров’я на службі у людей» (далі – Проект). Цілями Проекту є удосконалення якості медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності системи охорони здоров’я. Проект складається з таких частин:
  Частина 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні;
  Частина 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров’я;
  Частина 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання.
  В рамках частини 1 проекту Волинській області надано фінансування для виконання інвестиційного субпроекту, затвердженого Світовим Банком та спрямованого на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань, а також підвищення ефективності їх систем надання медичної допомоги, включно із заходами, зосередженими на удосконаленні первинної медико-санітарної допомоги; боротьбі із серцево-судинними захворюваннями на рівнях первинної, вторинної і третинної допомоги.
  Для забезпечення ефективної реалізації субпроекту “Удосконалення надання послуг на обласному рівні” в Волинській області Обласна державна адміністрація створює Групу управління субпроектом (далі – ГУС). Структурний підрозділ ОДА з питань охорони здоров’я (надалі – Замовник) має намір залучити індивідуального консультанта (далі – Консультант) для надання послуг консультанта з інженерних робіт у складі ГУС, відповідно до цього Технічного завдання.
 2. Мета завдання
  Метою цього завдання є надання Замовнику консультаційних послуг з забезпечення впровадження будівельних компонентів відповідного субпроекту за Проектом.
 3. Обсяг послуг
  Консультант буде надавати консультаційні послуги Замовнику та виконувати такі завдання:
  • забезпечення розробки та узгодження планів впровадження відповідного субпроекту у частині ремонту, реконструкції та будівництва закладів охорони здоров’я в рамках Проекту;
  • забезпечення координації та моніторингу роботи проектних організацій та Замовника у тому числі щодо розробки та погодження проектно-кошторисної документації, затвердження проектів, здійснення авторського та технічного нагляду за будівельними роботами, забезпечення впровадження Системи та Планів управління захистом довкілля для конкретних об’єктів;
  • забезпечення розробки та узгодження пакетів тендерної документації стосовно ремонту, реконструкції та будівництва за відповідним субпроектом за Частиною 1 Проекту;
  • забезпечення розробки та узгодження контрактів за тендерною документацією в рамках своєї компетенції на закупівлю будівельних робіт за Частиною 1 Проекту;
  • періодичний та/ або вибірковий моніторинг обсягів та якості будівельних робіт (з безпосередньою перевіркою конкретних об’єктів) які виконуються в рамках Проекту;
  • оцінка готовності та погодження остаточного завершення будівельних робіт на об’єктах в рамках відповідного субпроекту;
  • підготовка регулярних звітів про хід реалізації будівельних компонентів відповідного субпроекту; , аналіз відхилень від планів впровадження, ризиків та пропонованих заходів щодо їх мінімізації;
  • участь у роботі Комісії з відбору Замовника з метою інформування та надання технічної експертизи та висновків;
  • надання консультаційної підтримки Замовнику щодо ефективного впровадження будівельного компоненту відповідного субпроекту.
 4. Тривалість і місце роботи
  Консультант забезпечуватиме надання послуг з дати укладання договору до 31 грудня 2018 року або протягом іншого періоду, як буде вирішено сторонами на момент укладання контракту. Місцем роботи є м. Луцьк, Україна. Також можливі відрядження по Україні.
 5. Умови виконання завдання
  Консультант в рамках виконання завдання буде підпорядковуватись керівнику Структурного підрозділу ОДА з питань охорони здоров’я. З Консультантом буде підписаний договір з почасовою формою оплати (стандартна форма договору Світового Банку). Консультант буде працювати повний робочий день. Послуги Консультанта будуть оплачуватися щомісячно за ставкою, узгодженою при укладенні договору. Замовник надасть Консультанту робоче місце, включаючи обладнання, необхідне для виконання завдань (офісне обладнання, засоби комунікації (телефон, факс) ПК та доступ до Інтернету, витратні матеріали й канцелярське приладдя). Замовник також надає Консультанту приміщення для виконання його/її функцій та обов’язків і забезпечує інформацію, необхідну для виконання завдань.
 6. Вимоги до звітності
  Протягом 10-денного терміну після закінчення кожного місяця Консультант має надавати Замовнику звіти про надані послуги за формою, встановленою Замовником. Щомісячний звіт має стисло описувати виконані заходи, досягнуті результати та напрацьовані матеріали. Звіти мають бути підготовлені у спосіб, придатний для читання і розуміння Замовником. Консультант на вимогу Замовника повинен подавати табель або будь-який інший документ у відповідності із вказівками Координатора для підрахунку часу витраченого Консультантом за завданнями.
 7. Кваліфікаційні вимоги до Консультанта
  Обов’язкові вимоги:
  • Університетська освіта (чи еквівалентна) у галузі будівництва;
  • 3-х річний досвід роботи на посаді виконавчого керівника (начальника групи) в інженерній сфері: будівельній експертизі проектів, нагляду за виконанням підрядних робіт (промислові та цивільні об’єкти), розробки проектно-кошторисної документації;
  • Знання українських законодавчих та нормативних актів у сфері будівництва;
  • Вільне володіння українською, робоча англійська мова;
  • Навички роботи з офісними додатками (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, MS Project);
  • Навички роботи із спеціалізованими проектно-кошторисними додатками;

  Бажано:

  • наявність досвіду роботи в проектах, що фінансуються міжнародними організаціями.