Аналіз організації допомоги хворим на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ у Волинській області за 11 місяців 2015 року

Згідно наказу управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації від 11.11.2015 року № 318-од з метою реалізації пілотного проекту гранту Глобального фонду створено об’єднаний відділ з моніторингу та оцінки програмних заходів з протидії захворюванню ТБ/ВІЛ у Волинській області, затверджено положення та план роботи. Рішенням Волинської обласної Координаційної Ради з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії від 03.12.2015 року затверджено «План моніторингу та оцінки ефективності виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/туберкульозу у волинській області на 4 квартал 2015 – 2016 року».

В рамках діяльності об’єднаного відділу моніторингу і оцінки виконання програмних заходів з протидії ТБ/ВІЛ проведено верифікацію даних обласного центру профілактики і боротьби зі СНІД, обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання та даних електронного реєстру хворих на туберкульоз щодо організації надання медичної допомоги хворим на поєднану патологію ВІЛ-інфекції/ТБ забезпечена відповідність даних на 100%.

В ОТМПО та ОЦПБ СНІД наявні локальні протоколи з ТБ/ВІЛ із визначеними відповідальними особами, процедурою виявлення, лікування та супроводу пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ та маршрут пацієнта, а у закладах первинної та вторинної ланки надання мед. допомоги хворим із ко-інфекцією прописано у локальних протоколах з ТБ та по ВІЛ.

При здійсненні серомоніторингу за період з 1996 року – по 3 квартал 2015 року у Волинській області виявлено 4513 осіб з антитілами до ВІЛ (433,86 на 100 тис. нас.), з яких станом на 01.10.2015 року проживає в області 2514 осіб (230,89 на 100 тис. населення). За 9 місяців 2015 року захворюваність на ВІЛ-інфекцію в області становить 20,77 на 100 тис. населення (216 нових випадків). З числа ВІЛ-позитивних осіб, які проживають в області, на диспансерному обліку перебуває 1899 осіб – (182,56 на 100 тис. населення).

Протягом останніх 3-х років відмічається ріст захворюваності на туберкульоз із 51,55 на 100 тис. населення у 2012 році; 67,49 на 100 тис. населення у 2013 році до 68,65 на 100 тис. населення у 2014 році і лише у 2015 році спостерігається тенденція до зниження захворюваності на туберкульоз. Станом на 01.12.2015 року в області зареєстровано 583 нових випадки (56,05 на 100 тис. населення) захворювання на туберкульоз.

З 1996 – першого року виявлення ВІЛ-інфікованих в області, щорічно реєструється і захворюваність на поєднану патологію ВІЛ/ТБ.

Інформація
щодо кількості випадків ко-інфекції ТБ/ВІЛ
І-ІІІ категорії хворих за 2009- 9 міс. 2015 р.

Роки Кількість ВІЛ+ які перебувають під мед нагля дом та яким вста новле но діагноз ВДТБ Всього випадків ко-інфекції ТБ/ВІЛ (абс. кількість) З них випадків ко-інфекції ТБ/ВІЛ, які отримують АРТ % ВІЛ-інфікованих, які отримують лікування ПТТ та АРТ Кількість померлих
2009 23 44 8 18,1 9 (20,5%)
2010 20 48 10 20,8 22(45,8%)
2011 43 74 23 31,0 14(18,9%)
2012 46 64 44 68,7 23(35,9%)
2013 61 87 59 67,8 25(28,7%)
2014 41 65 62 95,0 20(30,8%)
9 міс. 2015 34 62 56 90,3 15(24,2%)

В 2014 році в області зменшилась кількість ВІЛ-інфікованих, які захворіли на туберкульоз – 65 осіб, що становить 6,2 на 100.тис.нас. (3,6% від перебуваючих на «Д» обліку ВІЛ-інфікованих), за 9 міс. 2015 року захворіло на ТБ/ВІЛ 62 особи, що складає 6,0 на 100 тис. населення (2,05% від перебуваючих на «Д» обліку ВІЛ-інфікованих).

Динаміка захворюваності
на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ на 100 тис. населення)

За 9 місяців 2015 року захворіло на туберкульоз 39 ВІЛ-інфікованих осіб, які захворіли на ТБ протягом звітного періоду (з тих, що перебували на ВІЛ-обліку на початок 2015 року), що становить 2,05%. Низький рівнень профілактичного лікування ізоніазидом ВІЛ-інфікованих – 257 осіб, що становить лише 13,5% від підлягаючих, пов’язаний із недостатньою кількістю ізоніазиду на складі ОТМПО звідки його передають на ОЦПБ-СНІД, а в подальшому – на мережу. З метою покращення проведення контрольованого профілактичного лікування ізоніазидом у ВІЛ-позитивних пацієнтів видано наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 24.10.2014 року №320-од «Про порядок взаємодії закладів охорони здоров’я при наданні медичної допомоги хворим на поєднані захворювання – туберкульоз та ВІЛ-інфекцію у Волинській області» згідно якого, функції контрольованого профілактичного лікування ізоніазидом у ВІЛ-позитивних пацієнтів покладаються на ОЦПБ-СНІД, кабінети Довіри (КІЗи) міст та районів області.

Щорічно збільшується відсоток хворих на ко-інфекцію, які одночасно отримують АРТ та протитуберкульозне лікування. У 2009 році АРТ та ПТТ отримували лише 18,1% хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ, а вже у 2014 році – 95,0%, станом на 01.10.2015 року подвійною терапією охоплено 90,3% хворих.

Загальна кількість випадків туберкульозу
І, ІІ та ІІІ категорій хворих у поєднанні з хворобою,
яка зумовлена вірусом імунодефіциту людини (СНІД)

Роки Туберкульоз легень Позалегеневий ТБ Загальна кількість випадків туберкульозу
2012 50 14 64
2013 72 15 87
2014 55 10 65
9 міс. 2015 43 9 62

Хворі на ко-інфекцію, які перебувають на стаціонарному лікуванні в ОТМПО 100% забезпечені котримоксазолом для профілактики опортуністичних інфекцій закупленим за кошти обласного бюджету, на амбулаторному етапі лікування хворі забезпечуються із ОЦПБ-СНІД.

В області відмічається низький відсоток випадків ко-інфекції ТБ/ВІЛ, які ефективно завершили лікування – 24,2%, що пов’язано з тим, що значна частина хворих на ТБ/ВІЛ має ППР внаслідок вживання наркотичних речовин або/і алкоголю, а тому у таких хворих значно тяжче сформувати прихильність до лікування, часті побічні реакції на прийом значної кількості медикаментів протягом тривалого часу і як наслідок – відриви від лікування чи невдачі.

В 2014 році збільшився відсоток померлих хворих на ВІЛ/ТБ з числа зареєстрованих всіх випадків ко-інфекції ВІЛ/ТБ у порівнянні з 2013 роком. В 2014 році померло 30,7% з числа зареєстрованих випадків ко-інфекції ВІЛ/ТБ, в 2013 році – 28,7%. Смертність від ВІЛ/ТБ становила в 2014 році – 1,9 на 100 тис. нас., в 2013 – 2,4 на 100 тис. нас. З 20 померлих в 2014 році осіб з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ, 12-ти була призначена антиретровірусна терапія (60%), яка не була ефективною через пізнє звернення для лікування, як туберкульозу так і ВІЛ-інфекції, адже тільки 2 з них отримували АРТ більше 12 місяців. Це свідчить про низький рівень диспансеризації в містах і районах області. Станом на 01.10.2015 року померло 15 хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.

Згідно даних електронного реєстру хворих на туберкульоз відсоток випадків ТБ, зареєстрованих за 9 міс. 2015 року, що пройшли тестування на ВІЛ-інфекцію становить лише 79,9%, що вказує на неналежне виконання своїх обов’язків лікарями-фтизіатрами в частині ведення електронного реєстру.

ВІЛ-інфіковані з підозрою на ТБ у лікаря-інфекціоніста проходять скринінгову анкету, а після цього, за необхідності, скеровуються до фтизіатра, профілактичні обстеження ЛЖВ проводяться ЗЛМ.

В області не налагоджена логістика (графік, регулярність) доставки мокротиння із ЗЛМ до обласного КДЛ ІІІ рівня, мокротиння доставляють по можливості (недостатнє фінансування).

За 11 місяців 2015 року на колегіях УОЗ ВОДА слухались питання «Про хід виконання заходів обласних програм протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу».

24.03.15р в УОЗ ВОДА була проведена прес-конференція для міських та обласних засобів масової інформації з питань профілактики та ранньої діагностики туберкульозу; 30.11.15р.- прес-конференція присвячена всесвітньому дню боротьби зі СНІДом.

Проведено 8 круглих столів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції, 9 відеорепортажів та 7 виступів в прямому ефірі Волинського обласного телебачення; 3 відеорепортажі та 2 виступи головного позаштатного спеціаліста УОЗ з фтизіатрії та головного лікаря ОПЦБ-СНІД на телеканалі ТРК «Волинь» у програмі: «Тема дня».

Видано інформаційні бюлетні «Ситуація щодо розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу у Волинській області», «Аналіз даних щодо організації допомоги хворим на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в області за 9 місяців 2015»розміщено на сайті УОЗ, проведено обласну клінічну конференцію на тему «Особливості виявлення та лікування туберкульозу на сучасному етапі».

Підготовлено, видано та розповсюджено наступні буклети:

 • «Що потрібно знати про туберкульоз»;
 • «Проба Манту та її значення в профілактиці туберкульозу»;
 • «В Україні епідемія туберкульозу! Вчасна діагностика, ефективне лікування повертають до повноцінного життя!

Завдання щодо профілактики та лікування хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ

 • Забезпечити виконання пунктів плану розвитку системи моніторингу та оцінки у сфері туберкульозу та поєднаної патології ВІЛ/ТБ у Волинському регіоні на 4 квартал 2015 – 2016 рр. (затверджений КР 03.12.2015 року);
 • Координація діяльності різних управлінь, відомств, державних та недержавних організацій щодо вирішення питань профілактики та медичної допомоги хворим на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ;
 • Ввести в склад МРГ при КР фахівця туб. служби; – Передбачити у районних/міських програмах, заходів направлених на профілактику, діагностику та лікування ТБ/ВІЛ із фінансуванням цих заходів з ТБ/ВІЛ від потреби із місцевих бюджетів;
 • Забезпечення доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію осіб з підозрою та хворих на ТБ;
 • Проведення постійних тренінгів-семінарів з питань моніторингу і оцінки заходів протидії ТБ/ВІЛ для фахівців зацікавлених управлінь, відомств, державних та недержавних організацій;
 • Охоплення медико-соціальними послугами з догляду та підтримки хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я;
 • Ввести у штат закладів, які надають мед. допомогу ВІЛ-інфікованим посаду психолога, залучати НУО до медико-соціального супроводу;
 • Забезпечити безперебійне та у достатній кількості постачання ізоніазиду для профілактичного лікування ВІЛ-інфікованих;
 • В місцевих бюджетах передбачити кошти на доставку мокротиння до КДЛ ІІІ рівня;
 • Посилити контроль за веденням електронного Реєстру ТБ з постійною верифікацією даних Реєстру та паперових носіїв, забезпечити дотримання виконавчої дисципліни;
 • Проводити постійний аналіз потреби фахівців МіО у навчанні та його тематики.