Колегія за підсумками діяльності галузі охорони здоров’я області за І півріччя 2016 року

26 липня відбулося засідання колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації . На порядку денному було обговорення діяльності галузі охорони здоров’я області за підсумками І півріччя 2016 року, основних проблемних питань та завдань, визначених Концепцією побудови національної системи охорони здоров’я України.

Розпочав засідання начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк. Він окреслив коло питань, які потребують нагального вирішення. Керівник поінформував присутніх про колегію, яка відбулася в Міністерстві охорони здоров’я 15 липня. За участю народних депутатів, керівників регіональних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, ректорів медичних вузів, академіків, науковців, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, головних лікарів було обговорено Концепцію побудови нової національної системи охорони здоров’я, розроблену МОЗ України за співпраці з Комітетом з питань охорони здоров’я ВРУ, вітчизняними та міжнародними експертами, із врахуванням позитивних практик, оптимізації отриманого досвіду та наукових доробок.

  В її основі лежать такі концептуальні напрямки:

  1. фінансування системи охорони здоров’я як ключова складова, яка забезпечує адекватне виконання усіх інших функцій системи, та включає: запровадження страхової моделі фінансування на первинній та вторинній ланці та створення Національного страховика; визначення гарантованого пакету медичної допомоги; автономізація медичних закладів та перехід на контрактні відносини з постачальниками медичних послуг;
  2. якісне медичне обслуговування – з пріоритетним розвитком первинної ланки охорони здоров’я, оптимізації мережі закладів первинного та вторинного рівня через формування госпітальних округів з багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування, створення ефективної маршрутизації і диспетчеризації екстреної медичної допомоги, налагодження системи управління якістю медичного обслуговування;
  3. доступність лікарських засобів – за рахунок впровадження механізмів референтного ціноутворення;
  4. охорона громадського здоров’я з акцентом на профілактиці захворювань, імунопрофілактиці, ефективному реагуванні на епідемічні виклики, формуванні здорового способу життя;
  5. комунікації – здійснення випереджаючого інформаційно-комунікаційного забезпечення та моніторингу громадської думки;
  6. кадри – створення системи безперервного професійного розвитку, залучення професійного та студентського самоврядування до питань освіти, забезпечення адекватної оплати праці медичних працівників та ефективного її стимулювання;
  7. наука – забезпечення наукового супроводу національної системи охорони здоров’я та розвитку наукових досліджень;
  8. розвиток інформатизації та електронної системи охорони здоров’я E-health;
  9. ефективна система управління.

Про результати атестації лікарів-інтернів та удосконалення їх практичної підготовки на базах стажування доповіли головний акушер-гінеколог області Роман Савка та головний педіатр Людмила Рожко.

Завідувач сектору управління медичним персоналом та організаційної роботи відділу медичних кадрів, бухгалтерського обліку  та планування Людмила Згоран визначила об’єм вимог до бази стажування, періодичність проведення проміжного та поточного контролю знань лікарів-інтернів. Наголосила на необхідності дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України №291. Також зупинилась на порядку працевлаштування молодих спеціалістів, які приступають до роботи з 1 серпня 2016 року.

Про використання субвенції державного бюджету в розрізі лікувально-профілактичних закладів області усіх присутніх ознайомила  головний спеціаліст відділу медичних кадрів, бухгалтерського обліку та планування Жанна Черенкова.

Заступник начальника управління охорони здоров’я Іван Грицюк доповів про основні недоліки в організації виконавчої дисципліни в лікувально-профілактичних закладах області.

В ході засідання відбулося обговорення питань та проблем, що хвилюють керівників лікувально-профілактичних закладів на шляху до оптимізації ліжкового фонду. Визначено основні напрямки роботи медичної галузі Волині на ІІ півріччя 2016 року.

Начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк закликав працівників галузі спрямувати всі зусилля на виконання пріоритетних завдань галузі та забезпечити населення області  якісною і доступною медичною допомогою.