Онкологія: сучасний стан та перспективи

Рак є провідною причиною смерті у всьому світі. Щороку 4 лютого ВООЗ надає підтримку Міжнародному союзу проти раку для впровадження способів боротьби з глобальним тягарем людства. Профілактика раку і підвищення якості життя пацієнтів з раковими захворюваннями періодично стають темами цього дня.

Тема цього року «Онкологія: сучасний стан та перспективи», зачіпає прості заходи по запобіганню раку, такі як: заборони куріння; здорове харчування і регулярна фізична активність; помірне вживання алкоголю; захист проти інфекцій, що викликають рак.

Протягом останніх 3 років (2013-2015рр.) показник онкозахворюваністі в області стабільний , знаходяться в межах 275,2-275,1на 100 тис.населення. В І-ІІ ст. виявляється більше половини хворих (51-53%), смертність від онкологічних захворювань -148,9 на 100 тис.населення. 5 років і більше – живуть 62,2% хворих, а спеціальне лікування проводиться 2/3 пацієнтів (70,0-71,4%).

При профілактичних оглядах в 2015 році було виявлено 23,5% первинних хворих (Україна 2014 – 29,8%). Основна маса активно виявлених, це хворі із раком шкіри, нижньої губи, молочної залози, шийки та тіла матки, меланоми. Навпаки, хворі з раком глотки, стравоходу, гортані, товстого кишківника, легень виявляються на профоглядах дуже рідко. Звертає на себе увагу висока летальність до року при цих онкологічних хворобах, котра коливається від 35% до 59,9% і більше. В даний час в диспансері ведеться активна робота по підвищенню ефективності профоглядів на місцях. Лікарі ООД виїжджають в районні лікарні та ФАПи, де сумісно з місцевими спеціалістами проводять профілактичні огляди населення. Взято під контроль роботу чоловічих і жіночих оглядових кабінетів. Підвищується онконасторога лікарського та середнього медперсоналу.

Дні боротьби з раком, які щорічно проводяться в країні повинні привернути увагу населення до первинної профілактики раку, а саме до впровадження здорового способу життя, яке включає відмову від куріння, надмірного вживання алкоголю, переїдання, уникання стресів на роботі і вдома. Кожна людина повинна займатися спортом, приділяти увагу активному відпочинку переважно на природі, уникати впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища. Усі дорослі громадяни країни повинні раз в рік пройти профілактичний огляд з обо’язковою участю онколога. При наявності передпухлинних захворювань – обов’язкове їх своєчасне лікування.

Робота онкослужби в області проводилась у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. №393-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 р.р.», та згідно розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 20.10.2007р. № 449 «Про обласну цільову програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016р.р.», яка була затверджена на сесії обласної Ради п’ятого скликання 16.12.2007р. № 19/11 основним напрямком є запровадження скринінгових обстежень з метою раннього виявлення злоякісних новоутворень візуальних локалізацій, проведення своєчасної діагностики і ефективного лікування онкологічних хворих, а також соціальної, трудової і психологічної реабілітації онкохворих. На виконання цієї програми в районах і містах затверджені цільові Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період 2007-2016 років.

Слід відмітити, що в порівнянні з минулими роками (як і загальна світова тенденція) спостерігається стабілізація показника ранньої діагностики, ріст онкоконтингентів, та показника п’ятирічного виживання.

Основні показники надання онкологічної допомоги населенню області
№з/п Показник Роки Україна2014
2011 2012 2013 2014 2015
1. Онкологічна захворюваність (на 100 тис. населення) всього, в т.ч.: 284,7 279,4 275,2 273,8 275,1 313,5
– міські жителі 311,5 307,3 305,6 298,5 303,7 319,9
– сільські жителі 256,4 249,8 242,7 247,3 244,0 299,2
2. Діагноз підтверджено морфологічно, (в %) 88,7 89,0 87,7 88,0 86,4 84,2
3. Виявлено первинних хворих при профілактичних оглядах, (в %) 27,7 27,1 24,1 23,5 23,5 29,8
4. Виявлено первинних хворих в І-ІІ ст. (в %) 54,1 55,3 54,8 54,4 53,2 53,1
5. Питома вага первинних онкохворих виявлених в занедбаних стадіях (ІІІ ст. візуальні локалізації + ІVст. всі локалізації), в% 19,2 18,1 18,0 17,6 18,9 18,7
6. Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих,(в %) 75,3 74,3 74,2 72,9 71,4 69,2
7. Смертність від онкозахво-рювань (на 100 тис. нас.) 132,3 133,7 135,6 136,8 148,9 161,9
8. Дорічна летальність первинних хворих, взятих на облік у попередньому році (в %) 29,5 26,6 27,0 27,6 28,0 23,8
9. Контингенти хворих, що живуть 5 і більше років, (в %) 59,3 59,9 60,3 60,7 62,2 60,0
10. Індекс накопичення 6,9 7,2 7,5 7,7 8,0 7,7
11. Контингенти (на 100 тис. нас.), всього, в т.ч.: 1829,8 1901,9 1929,0 1981,4 2030,4 2223,9
  – міські жителі 2035,7 2135,1 2183,8 2254,2 2315,8 2343,2
  – сільські жителі 1612,6 1654,6 1657,1 1688,6 1722,9 1961,1

Показник захворюваності населення області на онкологічну патологію протягом останніх 4х років має тенденцію до зниження і становив у 2015р.- 275,1 на 100 тис. населення. Захворюваність жителів міст, в порівнянні з 2011 роком, знизилась на 2,5%, а сільських жителів – зросла на 8,1%. Традиційно, захворюваність міського населення переважає захворюваність сільського і в 2015 році, як і в усі попередні роки та складає відповідно 303,7 та 244,0 на 100 тис. відповідного населення (Україна 2014 –319,9 та 299,2).

Серед чоловіків злоякісні новоутворення в 2015 році зустрічались з частотою 301,4 на 100 тис. відповідного населення проти 279,1 в 2014 році (Україна 2014 – 325,5). Захворюваність на злоякісні новоутворення жіночого населення області склала 251,3 на 100 тис. жіночого населення проти 269,1 в 2014 році (Україна 2014 – 303,1).

В 2014році зареєстровано 30 випадків злоякісних новоутворень серед дітей до 17 років включно, що на 100 тис. становить 12,6 проти 12,3 в 2014 році (Україна 2014 –12,6).

В структурі онкологічних захворювань всього населення області за 2015р.:

 • перше місце зайняли органи травлення – 24,6% (67,6 на 100 тис. населення);
 • друге – жіночих статевих органів – 11,6% (58,6 на 100 тис. жін. населення);
 • третє -– органів дихання – 10,1% (27,7 на 100 тис. населення);
 • четверте – інші злоякісні новоутворення шкіри – 9,3% (25,5 на 100 тис. населення );
 • п’яте – молочної залози – 9,2% (47,6 на 100 тис. жін. населення).

В структурі злоякісних новоутворень у чоловіків:

 • на першому місці рак трахеї, бронхів і легень – 13,5 % або 37,7 на 100 тис. чоловічого населення;
 • на другому рак передміхурової залози 11,2% або 31,2 на 100 тис. чоловіків;
 • на третьому інші злоякісні новоутворення шкіри – 8,9% або 24,9 на 100 тис. чоловічого населення;
 • на четвертому рак шлунку –6,6% або 18,6 на 100 тис. чоловічого населення;
 • на п’ятому місці злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини – по 6,2 % або 17,3 на 100 тис. відповідного;
 • на шостому місці рак прямої кишки, ректосигмоїдного з’єднання і ануса 6,0 % або 16,7 на 100 тис. чоловічого населення.

В структурі злоякісних новоутворень жіночого населення області:

 • на першому місці злоякісні новоутворення молочної залози – 18,9 або 47,5на 100 тис. жінок;
 • на другому інші злоякісні новоутворення шкіри – 11,1або 27,8 на 100 тис. жіночого населення;
 • на третьому злоякісні новоутворення тіла матки – 9,7% (або 24,4 на 100 тис. жіночого населення;
 • на четвертому рак шийки матки – 7,4% або 18,7 на 100 тис. відповідного населення;
 • на п’ятому злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини –6,5% або 16,3 на 100 тис. відповідного населення.

За 2015 рік в поліклініці облонкодиспансеру прийнято 35 тис.457хворих , проведено амбулаторно операцій -2512 хворим.

В 2015році проліковано в стаціонарі облонкодиспансеру 5834 хворих, процент виконання ліжкоднів становивив-105,0; ліжко дні до спецлікування становили 0,6; зросла пробільність хворих з 86,2% до 89,4%; знизився відсоток післяопераційних ускладнень з 1,0%: до 0,8%.

На протязі 2015 року робота в диспансері проводилась на зміцнення матеріально-технічної бази:

 • завершено ремонт в хірургічному відділенні , проводився ремонт в операційному блоці, поліклінічному відділенні;
 • відкрито реабілітаційний центр для жінок з раком молочних залоз;
 • забезпечено обстеження молочних залоз на виїзному мамографі;
 • впроваджуються сучасні методи лікування на лінійному прискорювачі;
 • забезпечуються сучасні підходи для визначення лікування хворих ( так зване персоніфіковане лікування);
 • обстеження хворих по визначенню імуногістохімічних та генетичних тестів; оперативні втручання все більше мають органозберігаючий характер , що не маловажно в подальшому забезпеченні якості життя пацієнтів.

В 2015 році придбано нове оснащення для діагностики та лікування онкологічних хворих.