Перелік наказів УОЗ з основної діяльності за червень 2016 року

ПЕРЕЛІК
наказів управління охорони здоров’я облдержадміністрації
прийнятих за червень місяць 2016 року

Повне найменування суб’єкта нормотворення Вид розпорядчого документа Дата прийняття акта та його номер Повна назва акта Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового реагування
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 01.06.2016
№ 180-од
Про медичне забезпечення З метою  організації належного медичного забезпечення учасників обласного туристсько -краєзнавчого зльоту зльоту
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 01.06.2016
 № 181-од
Про медичне забезпечення З  метою забезпечення належного рівня надання медичної допомоги учасникам виборів в день проведення повторного  голосування
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 01.06.2016
 № 182-од
Про медичне забезпечення проходження громадянам и зовнішнього незалежного оцінювання у волинській області у червні 2016 року З метою  забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту осіб з обмеженими фізичними  можливостями та надання при потребі медичної допомоги учасникам зовнішнього незалежного оцінювання
Заступник начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 02.06.2016
 №183-од
Про Розподіл лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію З метою забезпечення  дітей
хворих на фенілкетонурію, лікувальним харчуванням закупленим за кошти обласного бюджету України на 2016 рік
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 03.06.2016
№ 184-од
Про перевірку З метою дотримання вимог чинного законодавства в процесі  провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів,психотропних речовин
Заступник начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 06.06.2016
№ 185-од
Про передачу вакцини З метою забезпечення потреби у вакцині, та проведення  профілактичних щеплень дитячому населенню.
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 08.06.2016
 № 186-од
Про структуру управління охорони здоров’я облдержадмініст-рації З метою затвердження стуктури управління охорни здоровя облдержадміністрації та внесення змін до штатного розпису
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 08.06.2016
 № 187-од
Про санітарно-освітню роботу в закладах оздоровлення  та відпочинку дітей у літній період 2016 року З метою забезпечення проведення серед дітей санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 09 06.2016
№ 188-од
Про розподіл лікарських засобів для дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит З метою забезпечення  дітей  хворих на ювенільний ревматоїдний артрит лікарськими засобами, закупленими за кошти обласного бюджету
Заступник начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 10.06.2016
№ 189-од
Про передачу ендопротезу колінного суглобу З метою  передачі ендопротезу колінного суглобу в ДУ “Інститут травматології та ортопедії” НАМН України
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 10.06.2016 №190-од Про впровадження  електронних закупівель в управлінні охорони здоров’я облдержадміні-страції З метою забезпечення належного рівня впровадження електронних закупівель,товарів,робіт та послуг через систему Прозоро в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 10.06.2016
№ 191-од
Про впровадження  електронних закупівель З метою забезпечення належного рівня впровадження електронних закупівель,товарів,робіт та послуг через систему Прозоро в  підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах області
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 10.06.2016
№ 192-од
Про розподіл електронної версії Державного формуляру лікарських засобів З метою впровадження основних принципів раціональної фармакотерапії та  безпечного,ефективного, економічно доцільного  використання  лікарських засобів
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 13.06.2016
 № 193-од
Про медичне забезпечення З метою організації належного медичного забезпечення учасників 61-го обласного туристично-краєзнавчого зльоту.
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 15.06.2015
№ 194-од
По медичне забезпечення З метою забезпечення надання медичної допомоги, при потребі, учасникам чемпіонату України з легкої атлетики скеред молоді та дорослих.
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 16.06.2016
№ 195-од
Про затвердження Розподілу імунобіологічних препаратів,закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік. На виконання наказу МОЗ України з метою затвердження Розподілу вакцин.
Заступник начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 16.06.2016
 № 196-од
Про видачу антитоксинів,отриманих на безоплатній основі З метою отримання , належного зберігання та  організації видачі  лікарських засобів, отриманих на безоплатній основі
Заступник начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 16.06.2016
№ 197-од
Про розподіл бланків листків непрацездатності,закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2016 рік З метою раціонального та цільового використання бланків листків непрацездатності
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 16.06.2015
№ 198-од
Про впорядкування ліжкового фонду  Волинської області З метою раціонального використання коштів, виділених на охорону здоров’я регіону
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 16.06.2016
№ 199-од
Про затвердження Розподілу  інсулінів Інсуман Рапід карт.фл.Інсуман Базал карт.фл. Інсуман Комб. карт.фл. між лікувально-профілактичними закладами області З метою раціонального використання та своєчасного забезпечення  хворих лікарськими засобами, що були придбані за рахунок коштів обласного бюджету.
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 16.06.2016
№ 200-од
Про затвердження Розподілу  інсулінів Генсулін Р.фл. карт. Генсулін Н фл.між лікувально-профілактичними закладами області З метою раціонального використання та своєчасного забезпечення  хворих лікарськими засобами, що були придбані за рахунок коштів обласного бюджету.
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 16.06.2016
 № 201-од
Про затвердження Розподілу  інсулінів Актрапід НМ карт.Протафан НМ карт.Міксттард карт.Новорапід карт.Левемір карт.Новомікс карт. між лікувально-профілактичними закладами області З метою раціонального використання та своєчасного забезпечення  хворих лікарськими засобами, що були придбані за рахунок коштів обласного бюджету.
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 16.06.2016
№ 189-од
Про затвердження Розподілу  інсулінів Хумулін Р карт. Хумулін НПХ карт. Хумулін МЗ карт Хумулог карт., Хумулог М25 карт., Хумулог М50 карт., Епайдра шпр.-ручки, Лантус шпр-ручки  між лікував-льно-профілактич-ними закладами області З метою раціонального використання та своєчасного забезпечення  хворих лікарськими засобами, що були придбані за рахунок коштів обласного бюджету.
Заступник начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 21.06.2016
№ 203-од
Про передачу оксигенатора з комплектом магістралей З обласної клінічної лікарні передано у Національний інститут серця Міністерства охорони здоров’я України з метою  забезпечення оперативного втручання
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 21.06.2016
№ 204-од
Про проведення інвентаризації З метою проведення інвентаризації  в обласній базі спецмедпостачання
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 21.06.2016
№ 205-од
Про передачу  лікарського  засобу “Пабал” для надання невідкладної допомоги при кровотечах З метою раціонального використання та своєчасного забезпечення  хворих лікарськими засобами, що були придбані за рахунок коштів Державного  бюджету
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 21.06.2016
№ 206-од
Про чергування працівників управління охорони здоров’я облдержадмініст-рації З метою  забезпечення  оперативного управління  службою охорони здоров’я області у випадку виникнення надзвичайних ситуацій медичного характеру у вихідні та святкові дні 25-28 червня 2016 року
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 23.06.2016
№ 207-од
Про медичне забезпечення З метою організації належного медичного забезпечення учасників семінар-зустрічі “Ден6ь поля”
Заступник начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 23.06.2016
№ 208-од
Про отримання лікарського засобу “Ритуксим” З метою раціонального та ефективного використання лікарського засобу, придбаного за кошти Державного бюджету України, для лікування  хворих дітей
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 23.06.2016
№ 209-од
Про  поліпшення стану виконавської дисципліни З метою поліпшення стану виконавської дисципліни та виконання контрольних документів
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 23.06.2016
№ 210-од
Про медичне забезпечення З метою організації належного медичного забезпечення учасників фестивалю “БАНДЕРШТАТ-2016”
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 23.06.2016
№ 211-од
Про затвердження Розподілу  інсулінів Фармасулін НNРфл.Фармасулін Н30/70 карт.фл. Фармасулін Н фл.  між лікувально-профілактичними закладами області З метою раціонального використання та своєчасного забезпечення  хворих лікарськими засобами, що були придбані за рахунок коштів обласного бюджету
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 23.06.2016
№ 212-од
Про затвердження Розподілу  інсулінів Генсулін М30 фл.карт.Генсулін Н карт.   між лікувально-профілактичними закладами області З метою раціонального використання та своєчасного забезпечення  хворих лікарськими засобами, що були придбані за рахунок коштів обласного бюджету
Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації наказ 23.06.2016
№ 213-од
Про надання права першого та другого підпису З метою визначення права першого та другого підписів на документах в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації