Про пілотний проект ”Утворення об’єднаного відділу з моніторингу та оцінки програмних заходів з протидії захворювання ВІЛ/ТБ” у Волинській області

Макаренко О.І., головний лікар Волинського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІД

Впровадження в області пілотного проекту розпочато за підтримки Державної установи ”Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України” (далі – УЦКС).

Для впровадження даного пілотного проекту в Україні були визначені Волинська і Рівненська області.

Волинська область обрана зважаючи на зацікавленість у реалізації проекту Волинського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІД та протитуберкульозної служби області, враховуючи їх активну співпрацю, і за підтримки управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

На сучасному етапі існуючі стратегії і політика щодо організації відповіді на епідемію ВІЛ/ТБ потребують удосконалення та перегляду.

Проведений аналіз критеріїв, запропонованих УЦКС, відмічає високий тягар в області з туберкульозу за основними епідеміологічними показниками.

Так, захворюваність в області всіма формами активного туберкульозу за 2014 рік становила 68,7 на 100 тис. населення (Україна – 59, 5 на 100 тис. населення), за 9 місяців 2015 року – 47,49.

Відмічається високий показник смертності від туберкульозу, у 2014 році він становив 20,0 на 100 тис. населення (Україна – 12,3 на 100 тис. населення), за 9 місяців 2015 року – 12,31.

В обласному територіальному медичному протитуберкульозному об’єднанні у серпні 2015 року створено відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз (відповідно до наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 03.08.2015 року № 84-од).

Протягом багатьох років у Волинській області спостерігається середній, у порівнянні з загальнодержавним, рівень поширеності та захворюваності на ВІЛ-інфекцію. Станом на 1 січня 2015 року поширеність ВІЛ-інфекції становила 171,0 на 100 тис. населення (Україна – 323,7), захворюваність на ВІЛ-інфекцію – 25,42 на 100 тис. населення (Україна – 43,0). Станом на 1 жовтня 2015 року поширеність ВІЛ в області становила 182,56 на 100 тис. населення, захворюваність 20,77 на 100 тис.населення.

Поєднана патологія ВІЛ-інфекція / туберкульоз реєструється в області з початку епідемії – з 1996 року. У перші роки реєстрації ВІЛ-інфекції (1996 -2000 рр.) частка осіб з поєднаною патологією становила 9 % від взятих під медичний нагляд протягом року. У подальшому відмічається зростання частки осіб з поєднаною патологією: 2012 рік – 16,6%, 2013 рік – 12,7%, 2014 рік – 15,5%.

На виконання завдань і заходів ”Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”, рішення Волинської обласної Координаційної Ради з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії від 27 січня 2010 року, наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 20 березня 2010 року № 50-од ”Про створення та забезпечення діяльності регіонального центру моніторингу і оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу”, у Волинському обласному центрі по профілактиці та боротьбі зі СНІД створено центр моніторингу і оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІД (Центр МІО).

Відповідно до наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 11 листопада 2015 року №318-од утворено об’єднаний відділ з моніторингу і оцінки програмних заходів з протидії захворювання ВІЛ/ТБ у Волинській області.

Метою впровадження пілотного проекту є:

 • оптимізація розвитку регіональної системи МІО;
 • використання даних МІО для прийняття управлінських рішень з метою формування ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/ТБ в області;
 • ефективна співпраця фтизіатричної служби та центру СНІД;
 • у разі успішної реалізації проекту – імплементація досвіду функціонування об’єднаної системи МІО ВІЛ/ТБ на інші регіони України.

Завданнями пілотного проекту є:

 • організаційно – методичне об’єднання відділів МІО для виконання програмних заходів з протидії захворювань на ТБ та ВІЛ-інфекцію/СНІД в області;
 • нормативно-правове забезпечення організаційно-методичного об’єднання МІО ВІЛ/ТБ;
 • розроблення та здійснення апробації спільних інструментів звітності ВІЛ/ТБ;
 • посилення кадрового потенціалу відділу МІО ВІЛ/ТБ щодо збору, аналізу якості даних ВІЛ/ТБ на усіх рівнях, використання даних для прийняття стратегічних рішень;
 • здійснення оцінки результатів реалізації пілоту, вироблення рекомендацій щодо функціонування об’єднаної системи МІО ВІЛ/ТБ на регіональному рівні;
 • забезпечення використання даних МІО (ВІЛ/ТБ) як невід’ємної складової процесу розробки, впровадження та розвитку програм протидії епідемії ВІЛ та ТБ;
 • узагальнення досвіду реалізації пілотного проекту, визначення сильних та слабких сторін щодо функціонування об’єднаної системи МІО ВІЛ/ТБ.

Основними завданнями об’єднаного відділу МІО ВІЛ/ТБ в рамках Пілотного проекту є:

 • здійснення моніторингу та оцінки поширення ВІЛ-інфекції, туберкульозу та поєднаної патології ВІЛ/ТБ;
 • розбудова та забезпечення належного функціонування системи МІО ВІЛ/ТБ;
 • постійне вдосконалення системи МІО ВІЛ/ТБ відповідно до міжнародних стандарті;
 • підготовка та проведення навчання працівників обласного центру СНІДу та протитуберкульозної служб з питань впровадження та розвитку МІО ВІЛ/ТБ;
 • надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я області з питань МІО ВІЛ/ТБ;
 • автоматизація методів обліку, узагальнення та аналізу інформації стосовно хворих на ВІЛ-інфекцію туберкульоз та поєднану патологію ВІЛ/ТБ;
 • підготовка звітів з виконання ”Регіональної цільової соціальної Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 – 2018 роки у Волинській області” та ”Програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в області”, оцінка виконання результативних показників та подання їх на розгляд керівництву;
 • оцінка потреб щодо розвитку регіональної системи МІО ВІЛ/ТБ, включаючи потреби в матеріально-технічному забезпеченні, проведенні спеціальних досліджень з питань ТБ та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • організаційно-методичне забезпечення роботи МІО ВІЛ-інфекції/СНІД та ТБ, участь у розробці показників, звітних форм, інструкцій, методик збору даних моніторингу й оцінки заходів, спрямованих на протидію поширенню ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульозу та поєднаної патології ВІЛ/ТБ;
 • обробка та аналіз інформації щодо стану здоров’я населення, обсягів та якості надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та поєднану патологію ВІЛ/ТБ, ресурсів охорони здоров’я та їх використання;
 • координація діяльності зі збору, обробки та аналізу даних МІО ВІЛ/ТБ відповідно до затверджених показників виконання регіональної програм протидії ТБ та ВІЛ-інфекції/СНІД та методології їх збору;
 • створення а ведення баз даних МІО ВІЛ/ТБ;
 • організація семінарів для працівників закладів охорони здоров’я області з питань ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульозу, поєднаної патології ВІЛ/ТБ та проведення моніторингу та оцінки;
 • поширення інформації щодо результатів МІО ВІЛ/ТБ шляхом видання публікацій, електронних інформаційних бюлетенів, розміщення інформації в мережі Інтернет;
 • співпраця щодо здійснення МІО ВІЛ/ТБ з місцевими органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними.