Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів та головних експертів управління

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НАКАЗ

26 квітня 2016 року  м. Луцьк  № 67-ос

Про затвердження персонального складу
головних позаштатних спеціалістів та
головних експертів управління охорони
здоров’я обласної державної адміністрації

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2014 № 196-к «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України» (зі змінами), враховуючи кадрові зміни та з метою покращення якості надання медичної допомоги населенню області, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації профільних напрямків НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити персональний склад головних позаштатних спеціалістів управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, що додається. ( додаток 1);
 2. Затвердити персональний склад експертів управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації ( додаток 2);
 3. Затвердити Положення про головного позаштатного спеціаліста управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, що додається ( додаток 3);
 4. Затвердити Положення про головного експерта управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, що додається ( додаток 4);
 5. Головним позаштатним спеціалістам з лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою та головним експертам управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації:

   

  1. забезпечити виконання Положень про головного позаштатного спеціаліста управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації та про головного експерта управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації;
  2. Постійно
   розробляти плани індивідуальної роботи та організаційних заходів на рік за погодженням з головним спеціалістом відповідного профілю управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації та подавати на затвердження заступнику начальника управління відповідно до розподілу функціональних обов’язків;
  3. До 15 грудня щороку
   подавати звіти про роботу за рік головному спеціалісту відповідного профілю управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації; до 20 січня щороку;
  4. подавати до профільних спеціалістів управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації та прес-служби обласного центру здоров’я основні організаційні заходи (наради, практичні семінари, конференції, перевірки тощо);
  5. В 3-денний термін після проведення
   забезпечити ефективний контроль за дотриманням в медичній практиці закладів охорони здоров’я клінічних протоколів і стандартів надання медичної допомоги та розробкою локальних протоколів за відповідним профілем;
  6. Постійно
   після кожного виїзду в заклад охорони здоров’я області подавати профільному заступнику начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації довідку про проведену перевірку з конкретними висновками та пропозиціями;

 

 1. у 5-денний термін після виїзду
  Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів, в яких працюють головні позаштатні спеціалісти, створити необхідні умови для виконання ними обов’язків позаштатних спеціалістів;
 2. Постійно
  Начальнику управління охорони здоров’я Луцької міської ради М.Якимчуку, головним лікарям центральних районних лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги, затвердити районних, міських позаштатних спеціалістів, розробити положення про них та проінформувати управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. до 11 травня 2016 року;
 3. Керівникам лікувально-профілактичних закладів області забезпечити головним позаштатним спеціалістам управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації безперешкодний доступ до закладу охорони здоров’я для проведення планової чи позапланової перевірки;
 4. Постійно
  Начальнику обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Л.Форманчук надавати допомогу головним позаштатним спеціалістам управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації в отриманні необхідної статистичної інформації;
 5. Постійно
  Головним спеціалістам управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації: з терапії М.Бернику, з хірургії І.Бабіну, з педіатрії Л.Рожко, з акушерства і гінекології Р.Савці забезпечити координацію діяльності головних позаштатних спеціалістів управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації;
 6. Постійно
  Головному лікарю обласного центру здоров’я С.Новосаду розмістити цей наказ на офіційному сайті управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. після реєстрації наказу;
 7. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 03.04.2015 № 70-ос “Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів та головних експертів управління охорони здоров’я облдержадміністрації”;
 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління-начальника відділу організації надання медичної допомоги, реформування, бухгалтерського обліку та звітності охорони здоров’я обласної державної адміністрації І.Грицюка.

 

Заступник начальника В. Руцький
Згоран 297 109