Нормативні документи

.

ПЕРЕЛІК
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ,
якими реалізуються функції управління охорони
здоров’я волинської обдержадміністрації

 


Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

 

КОДЕКСИ УКРАЇНИ

Кодекс законів про працю України  від 10.12.1971 № 322-VIII;
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV;
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456.

 


ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 

Закон України від 02.10.1992 №2657-XII “Про інформацію”;
Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ (зі змінами від 04.07.2012 № 5036) “Основи законодавства України про охорону здоров’я”;
Закон України  від 16.12.1993 № 3723-XII “Про державну службу”;
Закон України від 15.12.1993 “Про охорону праці”;
Закон України від 17.12.1993 “Про пожежну безпеку”
Закон України від 30.06.1993 “Про дорожній рух”
Закон України від 02.10.1996 № 393/96 “Про звернення громадян”;
Закон України “Про звернення громадян” зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13.05.1999 № 653-ХІV, від 20.11.2003 №1294-ІV, від 20.01.2005 № 2384-ІV;
Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
Закон України № 1645-ІІІ від 06.04.2000 № 1645-ІІІ “Про захист населення від інфекційних хвороб”;
Закон України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
Закон України від 05.10.2000 № 2017-ІІІ “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”;
Закон України від 05.11.2000 № 2026-ІІІ “Про курорти”;
Закон України від 13.12.2001 № 2888-III “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”;
Закон України від 07.03.2002 № 3109-ІІІ “Про охорону дитинства”;
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 № 755-ІV;
Закон України від 04.09.2008 № 375-VІ “Про оздоровлення та відпочинок дітей”;
Закон України від 05.03.2009 № 1065-VІ “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”;
Закон України від 21.10.2009 № 1658-VІ “Про затвердження Загальнодержавної програми імунологічного захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки”, відповідної обласної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2013 роки”;
Закон України від 01.06.2010 № 2297-V “Про захист персональних даних”;
Закон України  від 01.06.2010 № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”:
Закон України від 30.06.2010 № 2380-VІ “Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про боротьбу із захворюваннями на туберкульоз”;
Закон України від 02.12.2010 № 2746-VI “Про дитяче харчування”;
Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації”;
Закон України 07.04.2011 № 3206-VI “Про засади запобігання і протидії корупції”;
Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI “Про безоплатну правову допомогу”;
Закон України від 07.07.2011 № 3611-VI “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги”
Закон України від 19.12.2013 № 714-VII “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу”
Закон України від 28.01.2014 № 733-VII “Про внесення зміни до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” щодо відтермінування набрання чинності положеннями пункту 6 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення”

 


УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 16.05.1996 № 342/96 “Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”;
Указ Президента України від 18.10.2001 № 992 “Про національну програму правової освіти населення”;
Указ Президента України від 26.02.2010 № 273/2010 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”;
Указ Президента України від 27.04.2011 №504/2011 “Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”;
Указ Президента України від 13.05.2011 № 467/2011 “Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України”;
Указ Президента України від 25.01.2012 №33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”;
Указ Президента України від 12.03.2012 № 187/2012 “Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”;
Указ Президента України від 18.05.2012 №333/2012″ Про внесення змін до Указу Президента України від 25.01.2012 №33″.

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333 Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 255
Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013–2018 роках стажування слухачів Національної академії
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 267
Про внесення змін до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 № 279
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” та автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 № 282
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510
(внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів”)
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 № 286
Про кількість посад заступників голів місцевих державних адміністрацій
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 209 Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 (внесено зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 “Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку”)
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 212 Про затвердження Порядку відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 217 Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 (внесено зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”)
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 218 Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937 (внесено зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937 “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади”)
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 № 203-р Деякі питання створення системи центрів екстреної медичної допомоги та медицини
     Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 № 992 “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних  закладів,  підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 765 “Про затвердження Порядку державної акредитації закладів охорони здоров’я”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 № 1845 “Програма економічних реформ України на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна  економіка, ефективна держава”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 “Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 “Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 № 331 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 371 “Деякі питання надання та використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я ”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 339 “Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поліпшення медичного обслуговування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф ”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 245-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів” на період до 2020 року”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2011 № 932 “Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1051 “Про утворення Ради з питань функціонування системи охорони здоров’я”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10. 2011 р. № 1164-р “Про схвалення концепції Загальнодержавної програми “Здоров’я 2020: український вимір”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 “Про затвердження типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 986 “Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг Міністерством охорони здоров’я України”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 74 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 № 955 та від 8 серпня 2011 № 932”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 408 “Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”:
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 546 “Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 949 “Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 958 “Про затвердження Положення про Державну інформаційну систему електронних звернень громадян”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 967 “Про затвердження профілів професійної компетентності деяких посад державної служби”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 1060-р “Про організацію проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” у 2014 році”

 


НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.02.2013 № 150 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 24.04.2013 № 236/333 Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 29.03.2013 №60
Про внесення змін до Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 06 квітня 2012 року № 65
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.03.2013 № 128
Про затвердження форм звітності з питань охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти та інструкцій щодо їх заповнення
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.03.2013 № 137
Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України “Міжнародний дитячий центр “Артек”
Наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2013 № 398
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57
(внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби статистики України від 05.03.2013 № 181/77
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету статистики України від 24 грудня 2004 року № 640/663
(визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України, Державного комітету статистики України від 24 грудня 2004 року № 640/663 «Про затвердження форм первинної облікової документації та форм звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІД та інструкцій щодо їх заповнення»)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.04.2013 № 259
Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»
Наказ Державної служби статистики України від 12.03.2013 № 87
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 17 червня 1998 року № 218
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.03.2013 № 180
Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2013 № 244
Про затвердження порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності та уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються
Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України від 11.03.2013 № 193/20 Про систему кардіохірургічної допомоги в Україні
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 15.03.2013 № 43 Про внесення змін до Порядку розгляду питань щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.01.2013 № 56 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я від 10 січня 2006 року № 1 (внесено зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1 «Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення»)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2013 № 156 Про внесення змін до Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.03.2013 № 188 Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.03.2013 № 203 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 (внесено зміни до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України від 18.03.2013 № 211/24 Про організацію і роботу системи з рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування у закладах охорони здоров`я України
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.1992 № 195 “Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання, в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 143 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів”
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.01.2013 № 68/57 “Про внесення змін до наказу МВС України та МОЗ України від 10 травня 1993 року № 307/105”
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 01.03.2013  № 33 “Про внесення змін до Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців”
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.08.1994 № 141 “Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.12.1992 № 195 “Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання, в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю”;
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 “Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.09.1996 № 291 “Про затвердження Положення  про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих  медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.1997 року № 359 “Про подальше удосконалення атестації лікарі”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 25.12.1997 № 367 “Про затвердження порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних  (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких, здійснюється за державним замовленням”
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.07.1998 № 226 “Про затвердження тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.08.1998 № 253 “Про акредитацію закладів служби крові”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.12.1998 № 346 “Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000 № 33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.07.2000 № 169 “Про акредитацію центрів здоров’я”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 10.08. 2001 № 331″Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2000 № 434 “Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385 “Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України  від 10.08.2001 № 331 “Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.05.2002 № 167 “Про затвердження Критеріїв державної акредитації санаторно-курортних закладів України”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.12.2002  № 507 “Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 26.03.2003 № 136 “Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.06.2003 № 131-О “Про затвердження змін і доповнень до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.04.2005 № 192 “Про запровадження системи атестації стоматологів із залученням фахових організацій”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005  308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.06.2006 № 410 “Про внесення змін до Порядку допуску до медичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 “Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 25.11.2008 № 675 ” Про затвердження галузевої програми “Електронна система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами, установами і організаціями системи охорони здоров’я “
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.02.2009 № 97 “Про затвердження Положення про юридичну службу в системі МОЗ та підприємств, установ, організацій, що ходять до сфери його управління”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.03.2009 № 189 “Про порядок контролю та управління якістю медичної допомоги”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.08.2009 № 588 “Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.09.2009 № 694 “Про затвердження рекомендованих табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.10.2009 № 772 “Про розробку Методики визначення вартості медичних послуг”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2009 № 833 “Про удосконалення системи підготовки з надання першої невідкладної медичної допомоги”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.11.2009 № 851 “Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від18.11.2009 № 1387 “Про додаткові протиепідемічні заходи”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2009 № 858 “Про затвердження плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2010 № 11 “Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.05.2010 № 409/39 “Про виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.05.2010 № 41 “Про забезпечення належного функціонування палат для ветеранів війни у закладах охорони здоров’я”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики від 31.05.2010 № 116/450 “Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.06.2010 № 478 “Про реорганізацію лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.06.2010 № 483 “Про затвердження Примірного положення про лікарню “Хоспіс” (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.06.2010 № 486 “Про впровадження рішення колегії МОЗ України від 29.04.2010 року №2/1 “Про затвердження плану працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІVрівня акредитації, медичного інституту Сумського державного університету, медичних факультетів Ужгородського, Харківського національних університетів 2011 року, які навчаються за державним замовленням”
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.07.2010 № 560 “Про реалізацію пілотного проекту із впровадження “Пакету перинатальних послуг”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.07.2010 № 559 “Про Координаційну раду з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.07.2010 № 551 “Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.07.2010 № 581 “Про впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.07.2010 № 580 “Про зміну назви та затвердження Статуту Державного закладу “Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України” (нова редакція)“;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2010 № 590 “Про затвердження рекомендованих табелів оснащення виробами медичного призначення спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють клініко – діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.07.2010 № 641 “Про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.08.2010 № 660 “Про скасування наказів Міністерства охорони здоров’я України, які підлягали державній реєстрації, але не зареєстровані в Міністерстві юстиції України”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 № 682 “Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 № 675 “Про поліпшення медичного обслуговування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф на 2010-2012 роки”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.08.2010 № 684 “Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.08.2010 № 716 “Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.08.2010 № 728 “Про диспансеризацію населення”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2010 № 735 “Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2010 № 734 “Про затвердження Примірного статуту закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства та Примірного договору про надання медичних послуг”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2010 № 765 “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.10.2010 № 866 “Про внесення змін до складу Ліцензійної комісії МОЗ України”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.10.2010 № 897 “Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги при гострих отруєннях”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2010 № 916/1265 “Про внесення зміни до Механізму міжбюджетних розрахунків за медичну допомогу, надану хворим міжобласними медичними спеціалізованими закладами, центрами”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.11.2010 № 1003 “Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції управління якістю клінічних лабораторних досліджень на період до 2015 року”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.12.2010 № 1202 “Про створення робочої групи з упровадження реформ за напрямком “Реформа медичного обслуговування”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.02.2011 № 60 “Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2011 № 80 “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2011 № 129 “Про затвердження Методики розрахунку вартості лікування хворих на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2011 № 142 “Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.03.2011 № 153 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професійних працівників”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.04.2011 № 186 “Про затвердження плану заходів МОЗ щодо реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.04.2011 № 197 “Деякі питання організації виконання державних цільових програм і комплексних заходів з охорони здоров’я”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.04.2011 № 204 “Про затвердження та впровадження Примірного переліку послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.05.2011 № 301 “Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.2011 № 346 “Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів в системі охорони здоров’я у пілотних регіонах”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.07.2011 №410 “Про посилення контролю за використанням матеріальних цінностей, отриманих шляхом централізованого постачання”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.07.2011 № 443 “Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2011 № 517 “Про перелік відомостей, що містять службову та конфіденційну інформацію в Міністерство охорони здоров’я України”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.09.2011 № 575 “Про організацію заходів щодо контролю за введенням в експлуатацію медичного обладнання, яке закуповується за кошти державного та місцевих бюджетів”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011 № 595 “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.10.2011 № 692 “Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2011 № 733 “Про організацію паліативної та хоспісної допомоги”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2011 № 732 “Про затвердження положень про заклади охорони здоров’я, які входять до складу госпітальних округів та їх структурних підрозділів”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2011 № 726 “Про вдосконалення організації надання медичної допомоги матерям та новонародженим у перинатальних центрах“;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.11.2011 № 743 “Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.11.2011 № 756 “Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.11.2011 № 755 “Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.11.2011 № 742   “Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.11.2011 № 757 “Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.11.2011 № 781 “Про затвердження Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.11.2011 № 947 “Про затвердження основних заходів цивільного захисту галузі охорони здоров’я на 2012 рік”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 грудня 2011 року № 947″Про затвердження основних заходів цивільного захисту галузі охорони здоров’я на 2012 рік “
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.12.2011 № 964 “Про заходи Міністерства охорони здоров’я України щодо розробки Загальнодержавної програми “Здоров’я – 2020: український вимір“;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2011 № 976 “Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги “Вагінальні пологи після кесаревого розтину”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2011 № 975 “Про затвердження складу робочої групи щодо здійснення моніторингу процесу впровадження реформи медичного обслуговування”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.12.2011 № 1008 “Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров’я”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2012 № 69 “Про затвердження Плану виконання завдань на 2012 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 110 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2012 № 129 “Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2012 № 131 “Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2012 № 132 “Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2012 № 147 “Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.03.2012 № 176 “Про заходи щодо запобігання виникненню пожеж, попередження травм і загибелі дітей під час пожеж”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2012 № 209 “Про затвердження четвертого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2012 № 214 “Про скорочення форм первинної облікової документації у закладах охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.04.2012 № 313 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.04.2012 № 321 “Про заходи Міністерства охорони здоров’я України щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.05.2012 № 384 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2012 № 394 “Про затвердження Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних цін) на такі засоби”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.07.2012 № 517 “Про підготовку закладів, установ та підприємств галузі охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 року”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.05.2012 №390 “Про затвердження порядку надання одноразової адресної грошової допомоги вищим навчальним закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів”.
Наказ Управління державної охорони України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства оборони України, Державного управліннями справами, Академії медичних наук України від 24.05.04  №40дск/260дск/167дск/289дск/2дск “Про затвердження Інструкції про порядок організації медико-санітарного забезпечення заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона”
Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44″Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів”;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.02.2013 № 168 “Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів”
Наказ МОЗ України від 28.09.2012 №752 “Про порядок контролю якості медичної допомоги”
Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.2013 № 2719/5/1122 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства охорони здоров’я України від 06 серпня 2007 року № 47/458”
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2013 № 1031 “Про затвердження порядку обліку та розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді”
Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України від 29.11.2013 № 1030/102 “Про удосконалення системи планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні”
Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерство внутрішніх справ України від 17.12.2013 № 1095/1239 “Про затвердження форм документів про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкцій про порядок їх заповнення”

 


РІШЕННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Рішення сесії Волинської обласної ради від 18.12.2007 № 16/11 “Про затвердження цільової програми боротьби з онкологічними захворюваннями”;
Рішення сесії Волинської обласної ради від 27.07.2007 №14/7 “Про затвердження загальнодержавної програми протидії захворювання  на туберкульоз”;
Рішення сесії Волинської обласної ради від 24.07.2009 № 31/29 “Про регіональну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД”;
Рішення сесії Волинської обласної ради від 24.12.2009 № 37/13 “Про затвердження обласної цільової програми “Цукровий діабет”;
Рішення сесії Волинської обласної ради від 03.03.2011 № 3/10 “Про регіональну програму запобігання та лікування серцево-судинних захворювань “Волинькард”;
Рішення сесії Волинської обласної ради від 21.06.2012 №12/22 “Про внесення змін до регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань “Волинькард» за 2011-2013 роки”;
Рішення сесії Волинської обласної ради від 27.12.2011 № 8/18 “Про затвердження обласної Програми правової освіти населення на 2012-2016 роки.
Рішення обласної ради від 05.04.2013 №18/16 “Про запит депутата обласної ради Ковальчук Т.М. щодо виділення коштів для закінчення капітального ремонту дитячого відділення Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання “
Рішення обласної ради від 26.02.2013 №17/75 “Про продовження терміну дії контракту з Слюсарем О.К. – директором Волинської обласної бази спеціального медичного постачання “
Рішення обласної ради від 21.02.2013 №17/33 “Про внесення змін до регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань “Волинькард” за 2011-2013 роки “
Рішення обласної ради від 25.01.2013 №16/2 Про утворення комунального закладу “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” від 13.05.2013 № 361 Про затвердження Методики визначення граничної чисельності працівників місцевої державної адміністрації

 


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 13.11 2006  № 391 “Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я облдержадміністрації”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 15.11.2007 № 444 “Про проект обласної цільової програми поліпшення репродуктивного здоров’я населення на період до 2015”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 20.11.2007 № 449 “Про проект обласної цільової Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007–2016 роки;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 17.03.2009 № 84 “Про стан надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет, забезпечення інсулінами та таблетованими лікарськими засобами”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 24.05.2009 № 156 “Про обласну Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації 15.06.2009 № 186 “Про схвалення проекту Регіональної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки в області”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 20.08.2009 № 246 “Про затвердження Положення про державний архів Волинської області”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 13.11.2009 № 319 “Про здачу крові безоплатними донорами у містах та районах області на 2010 рік”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 08.12.2009 № 345 “Про проект Обласної цільової програми “Цукровий діабет” на 2009 – 2013 роки”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 22.11.2010 № 430 “Про вдосконалення роботи з використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 11.01.2011 № 5 “Про затвердження обласного плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 – 2015 роки”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 17.02.2011 № 58 “Про новий склад колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації”
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 18.05.2011 № 207 “Про Обласний план заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 25.01.2012 № 27 “Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями органів виконавчої влади області покладених на них обов’язків і завдань”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 30.01.2012 № 35 “Про впровадження програмного забезпечення “Звернення громадян”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 31.01.2012 № 39 “Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 29.02.2012 № 80 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у Волинській обласній державній адміністрації”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації  від 05.03.2012 № 91 “Про зміни у складі обласної Координаційної ради з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації  від 05.03.2012  № 91 “Про зміни у складі обласної Координаційної ради з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 26.03.2012 № 129 “Про внесення змін до Регламенту Волинської обласної державної адміністрації”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 07.05.2012 № 188 «Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2012 році Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011–2015 роки”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 08.05.2012 № 193 “Про заходи щодо захисту прав дітей в області”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 23.05.2012 № 216 “Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я у 2012 році”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 21.06.2012 № 258 “Про керівників напрямів реформ та регіональний план дій на 2012 рік з упровадження в області Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 26.06.2012 № 264 “Про затвердження плану заходів з виконання в області у 2012 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 03.07.2012 № 271 “Про підготовку й упровадження у Волинській області Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 06.07.2012 № 275 “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 29.07.2012 року № 80”.
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 10.08.2012 № 336 “Про заходи щодо реформування первинної та вторинної медико-санітарної допомоги”.
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 10.12.2013 № 523 ” Про створення в області системи екстреної медичної допомоги “.
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 21.12.2012 № 550 “Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації”.
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 24.01.2013 № 23 ” Про утворення регіонального оперативного штабу з реалізації положень Закону України „Про екстрену медичну допомогу” в області “.
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 07.03.2013 № 97 ” Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації в області Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» “.
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 20 січня 2014    № 15 “Про проект обласного бюджету на 2014 рік”
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 28 січня 2014    № 23 ”  Про схвалення проекту Регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Волинькард» на 2014 – 2017 роки”;
Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 28 січня 2014    № 24 ” Про проект Обласної програми «місцевих стимулів» для працівників галузі охорони здоров’я Волинської області на 2014 – 2017 роки”;

 


ПЕРЕЛІК антикорупційного законодавства України

 

Конституція України
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції, підписана від імені України 11.12.2003 в м.Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 251-V (Документи з zakon.rada.gov.ua)
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.1999 в м.Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 252-V (Документи з zakon.rada.gov.ua)
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.1999 в м.Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 № 2476-IV (Документи з zakon.rada.gov.ua)
Модельний кодекс поведінки державних службовців (схвалено Рекомендацією Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців № R (2000) 10, прийнятою 11 травня 2000 р.) (Документ з crimecor.rada.gov.ua)
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII “Про державну службу” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Закон України від 05.10.1995 № 356/95 “Про боротьбу з корупцією” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Закон України від 11.06.2009 № 1506-VI “Про засади запобігання та протидії корупції” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Закон України від 11.06.2009 № 1507-VI “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Закон України від 11.06.2009 № 1508-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення ” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI “Про засади запобігання і протидії корупції” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Закон України від 07.04.2011 № 3207-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова пленуму Верховного суду України від 25.05.1998 № 13 “Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Указ Президента України від 06.02.2003 № 84/2003 “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Указ Президента України від 09.02.2004 № 175/2004 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Указ Президента України від 18.11.2005 № 1615/2005 “Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Указ Президента України від 11.09.2006 № 742/2006 “Про Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Указ Президента України від 26.02.2010 № 275/2010 “Про утворення Національного антикорупційного комітету” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Указ Президента України від 26.03.2010 № 454/2010 “Питання Національного антикорупційного комітету” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Указ Президента України від 05.10.2011 № 964/2011 “Про першочергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 “Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Указ Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Розпорядження Президента України від 12.08.2010 № 1035/2010-рп “Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 03.04.1993 № 245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 03.08.1998 № 1220 “Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади актів законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 27.09.1999 № 1785 “Про подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування ” (Документ з zakon.rada.gov.ua
Постанова КМУ від 02.06.2003 № 828 “Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 29.11.2006 № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 16.09.2009 № 1057 “Питання реалізації державної антикорупційної політики” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 08.12.2009 № 1315 “Про затвердження Порядку накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 08.12.2009 № 1336 “Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 08.12.2009 № 1337 “Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів ” (Документ з zakon.rada.gov.ua
Постанова КМУ від 08.12.2009 № 1338 “Про заходи щодо посилення протидії корупції ” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 08.12.2009 № 1346 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 08.12.2009 № 1422 “Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади” (Документ з zakon.rada.gov.ua
Постанова КМУ від 12.10.2011 № 1072 “Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 28.11.2011 № 1240 “Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Постанова КМУ від 11.01.2012 № 16 “Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Розпорядження КМУ від 17.06.2004 № 383-р “Про затвердження плану заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2004 рік” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Розпорядження КМУ від 06.07.2011 № 642-р “Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 “Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Наказ Головного управління державної служби України від 23.10.2000 № 58 “Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця ” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Наказ Головного управління державної служби України від 26.12.2007 № 337 “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії корупції”
Наказ Мін’юст України від 23.06.2010 № 1380/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Наказ Головдержслужби України від 04.08.2010 № 214 Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Наказ Мін’юст України від 11.01.2012 № 39/5 “Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення” (Документ з zakon.rada.gov.ua)
Наказ МОЗ України від 18.12.2000 № 204-о “Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку”
Наказ МОЗ України від 13.06.2005 № 270 “Про запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням, хабарництву у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах”
Наказ МОЗ України від 07.02.2007 № 26-о “Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам на 2007 рік”
Наказ МОЗ України від 20.09.2007 № 184-о “Про затвердження плану заходів МОЗ України щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2010 року ”
Наказ МОЗ України від 18.04.2008 № 87-о “Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам на 2008 рік ”
Наказ МОЗ України від 25.03.2009 № 86-о “Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам на 2009 рік”
Наказ МОЗ України від 18.06.2010 № 119-o “Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам на 2010 рік”
Наказ МОЗ України від 02.08.2012 № 193-Адм “Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання та виявлення корупції”
Рішення колегії МОЗ України від 06.06.2008 № 5/1 “Про стан використання державних коштів та майна установами, організаціями та підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України”