Стан виконання «Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2014-2018 роки”

9 жовтня 2018 року в обласній державній адміністрації відбулось засідання обласної Координаційної Ради з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.

Координаційною Радою обговорено Стан виконання «Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2014-2018 роки», стан епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в області та прогноз розвитку епідемії, стан епідемічної ситуації з туберкульозу в області та стан виявлення хворих на туберкульоз в закладах первинної медико-санітарної допомоги, виконання Стратегії Державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 року №735 в частині впровадження замісної підтримувальної терапії.

Розглянуто особливий випадок реєстрації ВІЛ-інфекції у особи, прибулої з Московської області Російської федерації.

Заслухано інформацію про виконання «Регіональної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки», виконання основних завдань, досягнення цільових індикаторів, фінансування програми. 

Дана оцінка відповіді області на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу за основними цільовими показниками UNADS 90-90-90 (90% ВІЛ-позитивних осіб знають про своє інфікування; 90% ВІЛ-позитивних осіб отримують АРТ; 90% осіб, які отримують АРТ, досягли невизначеного вірусного навантаження); проаналізовано стан виконання заходів Програми за п’ятьма ключовими напрямками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ): антиретровірусна терапія (включно з АРТ для ключових груп населення та профілактикою передачі ВІЛ від матері до дитини (вертикальної трансмісії ВІЛ)); консультування і тестування (КІТ) на ВІЛ (включно з КіТ серед уразливих груп населення); профілактичні ВІЛ-сервіси для людей, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН), працівників комерційного сексу (ПКС) та чоловіків, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ).

Прийнято рішення щодо покращення роботи за напрямками.