В обласній клінічній лікарні пройшло засідання колегії

21 травня 2015 року на базі Волинської обласної клінічної лікарні проведено засідання колегії управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації.

На колегію запрошені головні лікарі центральних районних лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги, штатні та позаштатні спеціалісти управління охорони здоров’я.

Розпочалась колегія оглядом відділень обласної лікарні, відвідали відділення торакальної хірургії, відділення отоларингології та мікрохірургії вуха, реанімаційне відділення, рентгенхірургічний операційний блок, фізіотерапевтичне відділення. Технологічне оснащення лікарні, яке активно обновляється та поповнюється, висока фахова підготовка спеціалістів сприяють впровадженню сучасних медичних технологій обстеження та лікування хворих з найскладнішими патологіями.

За цей час придбані численні потужні високотехнологічні та високоякісні апарати такі, як:

 • 1,5 тесловий магнітно-резонансний томограф «Toshiba» із 3-х вимірним зображенням та високим рівнем візуалізації;
 • 16– ти зрізовий комп’ютер ф. «Toshiba» із низьким променевим навантаженням, можливістю 3 Д реконструкції;
 • найсучасніша ангіографічна установка ф. «Toshiba» із високоточною візуалізацією;
 • сучасна повністю автоматизована лабораторія ф. «Соbаs» із потужністю 7 тис. аналізів в робочу зміну та забезпеченням всього спектру лабораторних обстежень ( біохімічних, імунохімічних, маркерів – гепатитів, ТОРЧ – інфекцій, гормонів, контролю системи гомеостазу тощо);
 • ЕХО –кардіоскопічний апарат експертного класу ф. «Samsung» оснащений через cтравохідним датчиком, тканинним доплером (забезпечує високу інформативність щодо кінетики міокарду), програмним забезпеченням для проведення стрес-ЕХО КС та надає високий рівень візуалізації;
 • одним із унікальних надбань в лікарні є придбання у 2014 році ультразвукового сканеру преміум класу ф. «Philips – Еpig», в якому реалізовані найсучасніші технології ультразвукової діагностики, зокрема, два види еластографії. Перша є альтернативою гістологічному дослідженню та лабораторним тестам і дозволяє визначати ступінь фіброзу печінки. Друга – дозволяє диференціювати злоякісні та доброякісні пухлини щитоподібної залози, молочних залоз, м’яких тканин, лімфовузлів, а також удосконалити відбір для пункційної біопсії та оцінювати ефективність хіміотерапії;

Лікувально-діагностичний офтальмологічний центр оснащений найсучаснішими апаратами японського та американського виробництва:

 • ультразвуковим сканером, апаратом ком»ютерної периметрії, авто-, керато-, рефракто-, пахі-,  пневмотонометром, щілинною лампою, а також оптичним когерентним томографом (ОСТ), який дозволяє з високою точністю оцінити стан зорового нерву та всіх шарів сітківки хірургічним лазером для операції на сітківці;
 • ультразвуковим факоемульсіфікатором та операційним мікроскопом. Ці надбання створюють передумови для подальшого розвитку мікрохірургії ока – операціям на задньому відділі ока, вітреоретинальним втручанням.

Відділення анестезіології оснастилось приліжковими моніторами стеження стану пацієнта із центральною робочою станцією ф. Дрегер.

Уже в цьому році придбано процифровий рентгенівський апарат ф. General Electric ( США) на два робочих місця, а також два мобільних рентгенівських апарата для відділень анестезіології та ортопедії – травматології.

Суттєво удосконалилось оснащення операційних залів:

 • кардіохірургічні операції на відкритому серці забезпечуються апаратом штучного кровообігу ф. «Shtoker» останнього покоління класу S 5;
 • придбані аргоно-плазмові коагулятори зменшують інтраопераційні крововтрати та скорочують тривалість операції;
 • сучасна лапароскопічна ендовідеостійка експертного класу (Німеччина) з високою роздільною відеоздатністю укомплектована блоком Лігашу, повним набором інструментів, дозволяє оперувати на всіх порожнинах і значно зменшує травматичність, інтраопераційну крововтрату та тривалість операцій;
 • для онкопроктології придбана лапароскопічна відеостійка для проведення малоінвазивних оперативних втручань на всіх відділах товстого кишківника. Вже підготовлені спеціалісти та здійснені перші успішні операції. Також придбана коагуляційна система фірми Сьорінг та прилад для електрозварювання м’яких тканин;
 • для судинної хірургії придбано ендоваскулярний лазерний коагулятор для операцій на венах нижніх кінцівок;
 • в урологічному відділенні функціонує ендовідеостійка для проведення трансуретральних резекцій, установка для проведення дистанційної літотрипсії та інші;
 • отоларингологи використовують відеостійку ф. Фольф із набором обладнання для проведення ендоскопічних ендоназальних функціональних операцій на пазухах носа. Також функціонують ендовідеосистема для проведення діагностичної ендоскопії ЛОР – органів та аудіометир і тимпанометр для діагностики гостроти слуху;
 • гінекологи в своїй роботі також використовують новопридбану апаратуру: аргоно-плазмовий коагулятор;
 • гістероскоп, укомплектований додатковим обладнанням;
 • набором лапароскопічних інструментів.

Всі операційні блоки оснащені операційними столами ф. «Blanco» та безтіньовими операційними світильниками ф. Ханау – Люкс.

Новітня апаратура дозволила спеціалістам запровадити цілий ряд нових методик діагностики та лікувань.

Кардіохірурги, окрім вживлення штучних мітральних, аортальних клапанів та аорто-коронарного шунтування в умовах штучного кровообігу, опанували пластику висхідного відділу аорти, пластику мітрального клапану. Стали системними операції аорто-коронарного шунтування із одночасною пластикою трикуспідального клапану.

У відділенні ЕФДС здійснюються вживлення всіх видів електрокадіостимуляторів та вживлення кардіовертерів – дефібриляторів; радіочастотні абляції; зондування серця та його електрофізіологічне дослідження.

Активізувало роботу відділення інвазивної кардіології. Стентуваня коронарних артерій здійснюється, в тому числі і при гострій коронарній патології і при багатосудинних ураженнях. Непоодинокі випадки вживлення 3-4 -х стентів у вінцеві артерії серця.

Відзначається велика кількість впроваджених нових методик у відділенні інвазивних методів діагностики та лікування:лапароскопічні втручання у хворих механічною жовтяницею із одночасною антеградною холедохографією. Особливої уваги заслуговує нова методика, що вже широко застосовується, а саме – пластика кили стравохідного отвору діафрагми із одночасною холецистектомією із одного доступу.

Впроваджена методика – лапароскопічна вертикальна резекція шлунку (видалення клітин голоду, що локалізуються по великій кривизні,) при морбідному ожирінні.

Спеціалісти відділення лапароскопічно висікають всі види кил, видаляють кісти печінки, нирок, наднирників, здійснюють резекції кишківника, апендектомію.

Проведено лапароскопічні органозберігаючі резекції нирки, діагностичні торакотомії, ушивання бул легень.

Широке впровадження зазначених технологій та методик сприяло популяризації Волинської обласної клінічної лікарні в Україні.