Якість харчування дітей у закладах освіти

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25 жовтня 2019 року №3758/0/1-19, з метою створення належних умов для безпечного харчування учнів та вихованців у закладах освіти, посилення контролю за дотриманням гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу і запобігання випадків харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій в організованих колективах, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 листопада 2019 року № 676 було утворено робочу групу з питань  Волинської області. Робочою групою розроблений Регіональний план зі створення належних умов для безпечного харчування у закладах освіти Волинської області, який затверджено розпорядженням голови ОДА. Відповідно до Регіонального плану  проводяться навчання персоналу, який задіяний в організації харчування, з метою запобігання випадків харчових отруєнь, здійснюється аналіз паспортів харчоблоків освітніх закладів, щодо відповідності вимогам чинного законодавства, проводиться аналіз результатів аудиту щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Також було обговорено можливість запровадження змін у харчуванні дітей в дошкільних навчальних закладах та закладах освіти області з врахуванням рекомендацій МОЗ України та ДУ « Центр громадського здоров’я МОЗ України», відповідно до розробленої «Тарілки здорового харчування».